Teisinė informacija

Svarbiausi pagrindines Įstaigos veiklos sritis reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
 5. Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo  aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694;
 6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 7. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-31 redakcija);
 8. Atliekų vežimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. D1-825 redakcija);
 9. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 10. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-294 redakcija);
 11. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. D1-1054 redakcija)
 12. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-976;
 13. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės,  patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528;
 14. Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73. 

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124010840, PVM mokėtojo kodas LT240108418