2017

Užteršto grunto išvežimas valymui iš Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Šiaulių aviacijos karinės bazės teritorijos

Iš Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Šiaulių aviacijos karinės bazės teritorijos teritorijos (Lakūnų g. 3, Šiauliai) į GVT Jonavos skyriaus grunto valymo aikštelę  išvežta valymui 175,101 tonos naftos produktais užteršto grunto.

Potencialaus taršos židinio Nr. 4669 (buvusios katilinės teritorijos Plento g.4, Biržai) tvarkymo darbai

Sutvarkyta buvusios katilinės teritorijos dalis yra Biržų miesto pietinėje dalyje, Plento gatvėje. Katilinė priklausė Biržų rajono savivaldybei, veikė 1971-2000 m. Katilinėje buvo naudojamas mazutas, krosnių kuras bei anglis, todėl visą gamybos laiką egzistavo geologinės aplinkos teršimo rizika.

Taršos židinio Nr. 4669 buvusios katilinės teritorijos Plento g. 4, Biržuose, naftos produktais užterštų plotų tvarkymo darbų metu buvo likviduota tarša ir sutvarkytos pavojingos ir nepavojingos atliekos.

Buvusios naftos produktų bazės Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r. (potencialaus taršos židinio NR. 7011) sutvarkymo darbai

Sutvarkyta buvusios naftos produktų bazės teritorija yra Visalaukės I k., Vilniaus r., sav., vakarinėje dalyje. Naftos bazė priklausė buvusiai ŽŪB „Visalaukė“. Vakarinėje teritorijos dalyje antžeminėse talpyklose buvo laikomi skysti naftos produkdai (benzinas ir dyzelinas),veikė kuro kolonėlės. Atsižvelgiant į galimą geologinės aplinkos teršimo riziką, buvo atlikti ekogeologiniai tyrimai, kurie parodė, jog teritorijos gruntas ir požeminis vanduo yra užteršti naftos produktais virš esamai teritorijai nustatytų ribinių verčių. Šių vietų išvalymui buvo parengtas ir nustatyta tvarka suderintas užterštos teritorijos tvarkymo planas. Tvarkymo plano rengimo metu (2015 m. rugsėjo mėn.) dalis ištirtos teritorijos buvo perduota į privačią nuosavybę (žemės sklypo kadastrinis numeris 4196/0100:285), todėl tvarkymo planas parengtas tik valstybinėje žemėje esančiai teritorijos daliai. Jame buvo numatyta 165 m2 plote iš teritorijos iškasti ir pašalinti 218 m3 naftos produktais užteršto grunto.
Tvarkymo darbų metu buvo likviduota tarša bei sutvarkytos pavojingos ir nepavojingos atliekos. 

 

Naftos produktais užteršto dumblo išvežimas valymui iš UAB „Vilniaus viešasis transportas" Autobusų parko

Išvalyti UAB „Vilniaus viešasis transportas" Autobusų parko (Verkių g. 52, Vilnius) vandens valymo įrenginiai ir į Jonavos skyriaus grunto valymo aikštelę išvežta valymui 239,02 tonos naftos produktais užteršto dumblo. 

Kontaktai

Uždaroji akcinė bendrovė GVT LT, Antakalnio g. 42-41, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; el. paštas: gvt@gvt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305894308, PVM mokėtojo kodas LT100014343113