2021

Teritorijos, esančios Varėnos r. sav., Jakėnų sen., Strielciškių k., preliminarūs ekogeologiniai tyrimai

Teritorijos preliminarūs ekogeologiniai tyrimai atlikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos užsakymu. Tyrimų tikslas – įvertinti potencialaus taršos židinio (toliau – PTŽ) poveikį dirvožemiui, gruntui ir požeminiam vandeniui.

Potencialaus taršos židinio Nr. 10675 (buvusios naftos bazės Biržų r. sav., Širvenos sen. Kratiškių k.) naftos produktais užterštos teritorijos sutvarkymas

Užterštas gruntas iškastas ir išvežtas tvarkymui į VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Jonavos gamybinę bazę. Iškasta 646,50 t (apie 370 m3) užteršto grunto.  Iš požeminių cisternų ir požeminių vamzdynų buvo pašalinti (nusiurbti) juose buvę skysto kuro likučiai. Tvarkymo efektyvumo įvertinimui buvo atlikti tvarkytos teritorijos kontroliniai ekogeologiniai tyrimai, kuriuos atliko UAB „Dge Baltic Soil and Environment“ specialistai.

 

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124010840, PVM mokėtojo kodas LT240108418