Paslaugos

Aplinkos ministerijos teikiamos e. paslaugos

Viešoji įstaiga "Grunto valymo technologijos" teikia šias paslaugas:

 • Dirvožemio, grunto, vandens ir dumblo, užterštų organinės kilmės teršalais, valymas
 • Pavojingų atliekų surinkimas, laikymas, šalinimas, naudojimas
 • Užterštų teritorijų sutvarkymo planų rengimas 
 • Paviršinių vandens telkinių tvarkymo, valymo darbų projektų rengimas
 • Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimas
 • Užterštų teritorijų tvarkymo projektų įgyvendinimas
 • Paviršinių vandens telkinių tvarkymo projektų įgyvendinimas
 • Konsultacijos pavojingų atleikų tvarkymo klausimais 
 • Ekogeologiniai tyrimai
 • Ekogeologinių tyrimų ataskaitų rengimas
 • Užterštų teritorijų tvarkymo baigiamųjų ataskaitų rengimas
 • Švietėjiškos literatūros rengimas ir leidyba
 • Valymo technologijų kūrimas, tobulinimas ir eksperimentinė veikla
 • Vadovavimas studentų baigiamųjų darbų rengimui ir gamybinėms, pažintinėms praktikoms

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124010840, PVM mokėtojo kodas LT240108418