ISO standartas

 KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

BENDROVĖS VEIKLOS PRIORITETAI – teikiamų paslaugų kokybė, švari aplinka, sveiki ir saugūs darbuotojai.

TIKSLAS:

Užtikrinti integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 bei ISO 45001:2018 standartų reikalavimams ir nuolatos ją gerinti. 

Teikti tik kokybiškas paslaugas. Nuolat mažinti bendrovės daromą neigiamą poveikį aplinkai, bei užtikrinti darbuotojams sveikas ir saugias darbo sąlygas.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI:

Ugdyti darbuotojų kompetencijas ir tobulėti. Siekti visų bendrovės darbuotojų dalyvavimo kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veikloje.

Numatyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, aplinkos apsaugą, saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą.

Vertinti bendrovės vykdomos veiklos poveikį aplinkai ir įgyvendinti poveikio mažinimo priemones.

BENDROVĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

Užtikrinti bendrovės veiklos atitiktį taikomiems nacionaliniams ir tarptautiniams teisės aktams bei kitiems laisvanoriškiems įsipareigojimams.

Vykdyti visus Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, susijusius su aplinkosauga, darbuotojų sauga ir sveikata.

Sudaryti sąlygas darbuotojams sveikai, saugiai, kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant geranoriško bendravimo atmosferą.

Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus tam, kad kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistema padėtų tobulinti bendrovės veiklą.

UAB „GVT LT“ kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.

Kontaktai

Uždaroji akcinė bendrovė GVT LT, Antakalnio g. 42-41, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; el. paštas: gvt@gvt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305894308, PVM mokėtojo kodas LT100014343113