Strategija

STRATEGIJA

Misija

Tvarus pavojingųjų atliekų tvarkymas prisidedant prie Europos Parlamento rezoliucijos dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano (2020/2077(INI)) įgyvendinimo Lietuvoje

Vizija

Savarankiška, efektyviai veikianti moderni įmonė, prisidedanti prie tvarios aplinkos kūrimo ir išsaugojimo, darniai tenkinanti valstybės ir visuomenės interesus

Vertybės

Atsakomybė – dirbdami ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai atsakingai, siekiame pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir užtikrinti švarią ir saugią aplinką ateities kartoms.

Profesionalumas – dirbame atsakingai, sprendimus priimame įvertindami jų poveikį Bendrovei, darbuotojams, partneriams, visuomenei ir aplinkai. Dirbdami vadovaujamės tik aukščiausiais verslo etikos standartais, sąžiningai ir kokybiškai atliekame savo pareigas.

Darnumas – mūsų dėmesys sukoncentruotas ne tiek į pelno siekimą, kiek į darbuotojų gerovę, kuri ir sudaro sąlygas verslo pelningumui. Siekiame sukurti harmoningą organizacinę kultūrą, puoselėti šiuolaikiškas personalo ir aplinkosaugos vadybos sistemas.

Skaidrumas – taikome aukštus etikos standartus kasdienėje veikloje. Esame įsitikinę, kad ilgalaikėje perspektyvoje atviras ir sąžiningas verslo vykdymas visada duos didžiausią naudą.

Įvairovė – vertiname ir skatiname įvairovę, kuri mus praturtina ir yra būtina mūsų sėkmei. Pripažįstame visų teisę būti gerbiamiems, vertinamiems ir realizuotis nepaisant lyties, rasės, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos ir kt.

Strateginės kryptys ir tikslai

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

Užtikrinti efektyvų valdymą ir išteklių panaudojimą

DARNI PLĖTRA

Užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką ir teisingą atlygį; mažinti Bendrovės veiklos neigiamą poveikį aplinkai

2024-2026 metų strateginis veiklos planas

Kontaktai

Uždaroji akcinė bendrovė GVT LT, Antakalnio g. 42-41, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; el. paštas: gvt@gvt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305894308, PVM mokėtojo kodas LT100014343113