Apie bendrovę

Uždaroji akcinė bendrovė „GVT LT“ yra valstybės valdomos įmonės UAB „Toksika“ dukterinė įmonė, teikianti pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugas. Bendrovė įsteigta įgyvendinant viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gaires ir yra likviduotos VšĮ „Grunto valymo technologijos“ teisių ir pareigų perėmėja. 

Bendrovė veiklą vykdo viena ir kartu su partneriais jungtinės veiklos arba subrangos pagrindu. Pajamos generuojamos iš pagrindinės veiklos – naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens galutinio tvarkymo biologiniais metodais.

Kurdama socialinio verslo modelį, Bendrovė vykdo ūkinę–komercinę veiklą bei jos plėtrą, o taip pat tenkina viešuosius interesus atkuriant gamtos resursus, kuriant ir tobulinant aplinkos gerinimo technologijas ir priemones, skleidžiant ekologines žinias, vykdant ekologinį visuomenės švietimą įskaitant ekologinės literatūros rengimą bei leidybą.

Įstatai

 

Kontaktai

Uždaroji akcinė bendrovė GVT LT, Antakalnio g. 42-41, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; el. paštas: gvt@gvt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305894308, PVM mokėtojo kodas LT100014343113