Įgyvendinti projektai

2017 12 01

Potencialaus taršos židinio Nr. 4669 (buvusios katilinės teritorijos Plento g.4, Biržai) tvarkymo darbai

Sutvarkyta buvusios katilinės teritorijos dalis yra Biržų miesto pietinėje dalyje, Plento gatvėje. Katilinė priklausė Biržų rajono savivaldybei, veikė 1971-2000 m. Katilinėje buvo naudojamas mazutas, krosnių kuras bei anglis, todėl visą gamybos laiką egzistavo geologinės aplinkos teršimo rizika.

Taršos židinio Nr. 4669 buvusios katilinės teritorijos Plento g. 4, Biržuose, naftos produktais užterštų plotų tvarkymo darbų metu buvo likviduota tarša ir sutvarkytos pavojingos ir nepavojingos atliekos.

Skystų pavojingų atliekų tvarkymas

Užterštos teritorijos valymo darbai buvo pradėti nuo antžeminių rezervuarų supjaustymo. Perpjovus rezervuarus per pusę, jų dugnuose aptikta naftos produktų ir skysto kuro (mazuto) atliekų likučiai. Atliekos ekskavatoriais iškastos, pakrautos į savivartį ir išvežtos į VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Jonavos skyriaus grunto valymo aikštelę tolesniam valymui.

Pavojingų atliekų tvarkymas

Užterštas gruntas buvo tvarkomas ex-situ metodu, t.y. kai užteršta terpė yra iškasama iš natūralios slūgsojimo vietos ir išvežama į tokiam valymui pritaikytą aikštelę.

Tvarkomoje teritorijoje užterštas gruntas buvo kasamas ekskavatoriais, pakraunamas į savivarčius ir išvežtasį VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Jonavos skyriaus grunto valymo aikštelę tolesniam valymui. Tvarkymo darbų metu buvo iškasta 342,24 t užteršto grunto, viršijančio nustatytas RVp.

4.3 Statybinio laužo atliekų tvarkymas

Demontavus antžeminius rezervuarus, tvarkomoje teritorijoje ties buvusių antžeminių rezervuarų ir buvusios katilinės siurblinės vieta likusios gelžbetoninės konstrukcijos ekskavatoriais buvo atkasamos apie perimetrą ir iškeliamos iš kasavietės. Iškeltas statybinis laužas išvežtas į UAB „Eviteks“ statybinių atliekų sąvartyną perdirbimui. Šalinant buvusių statinių fragmentus susidarė 325,2 t statybinių atliekų.

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt