Strategija

MISIJA

Gerinti aplinkos būklę atkuriant užterštus gamtinius resursus bei ugdant visuomenės aplinkosauginę sampratą.

VIZIJA 

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ vizija – Švari ir sveika šalies aplinka.

VERTYBĖS

ATVIRUMAS IR SKAIDRUMAS – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ atvira naujovėms, požiūrių įvairovei, bendradarbiavimui, pozityvioms iniciatyvoms tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu.

INOVATYVUMAS IR NUOLATINIS TOBULĖJIMAS – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ vertina ir skatina darbuotojų kūrybiškumą, naujų galimybių įžvalgą, greitai ir lanksčiai reaguoja į aplinkos pokyčius ir aktyviai prisideda prie jų kūrimo.

ATSAKOMYBĖ – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ darbas grindžiamas atsakomybės už savo veiklą ir klientams teikiamų paslaugų kokybę principu, kuris yra svarbus vykdant įstaigos veiklą ir įgyvendinant projektus.

EFEKTYVUMAS – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ dirba profesionaliai, kiekvienas darbas atliekamas siekiant kokybės, operatyvumo ir optimalaus rezultato. Darbuotojams sudaromos kūrybingos ir socialiai palankios darbo sąlygos.

BENDRADARBIAVIMAS – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ bendradarbiauja su šalies mokslo įstaigomis, savivaldybių administracijomis, visuomeninėmis aplinkosauginėmis ir kitomis organizacijomis. Tai padeda įstaigai tobulėti ir gerinti savo paslaugas.

NE PELNO SIEKIMAS – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ veikla ir bendradarbiavimas su išoriniais partneriais pagrįstas operatyviu ir greitu aplinkosauginių problemų sprendimu, o ne pelno siekimu aplinkos apsaugos sąskaita ir dirbtinai keliamomis darbų kainomis neatsižvelgiant į būtinas sąnaudas.

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ 2020-2023 metų strategija

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124010840, PVM mokėtojo kodas LT240108418