Struktūra


VšĮ „Grunto valymo technologijos“ pareigybių sąrašas, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį
 I dalis. Privaloma tvarka.
 

Eil. Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Administracija

Direktorius

LR aplinkos ministras

2.

Jonavos skyrius

Skyriaus vedėjas

Direktorius

3.

Projektų rengimo skyrius

Skyriaus vedėjas

Direktorius

4.

Klaipėdos skyrius

Skyriaus vedėjas

Direktorius

                     
 
II dalis. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktoriaus sprendimu.
 

Eil. Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Administracija

Vyriausiasis buhalteris

Direktorius

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt