Strategija

MISIJA

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ misija – gerinti aplinkos būklę likviduojant potencialius taršos židinius, tvarkant paviršinius vandens telkinius ir galutinai sutvarkant pavojingas atliekas, padėti valstybinėms institucijoms sutvarkyti pavojingas atliekas ekstremalių situacijų metu ar esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, profesionaliai numatyti tinkamas prevencines priemones taršos likvidavimui siekiant užtikrinti žmogaus teisę gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje, didinti gamybinės ir eksperimentinės veiklos sąveiką bei ugdyti visuomenės aplinkosauginę sampratą.

VIZIJA 

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ vizija – būti pavyzdinga, konkurencinga, profesionalia ir aplinkosauginių reikalavimų besilaikančia pavojingų atliekų, užterštų teritorijų, paviršinių vandens telkinių tvarkymą vykdančia įstaiga Lietuvoje, savo praktines žinias derinančia su mokslo praktika bei skatinančia visuomenės praktinę aplinkosauginę sampratą ir darnaus vystymosi principų laikymąsi.

VERTYBĖS

ATVIRUMAS IR SKAIDRUMAS – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ atvira naujovėms, požiūrių įvairovei, bendradarbiavimui, pozityvioms iniciatyvoms tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu.

INOVATYVUMAS IR NUOLATINIS TOBULĖJIMAS – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ vertina ir skatina darbuotojų kūrybiškumą, naujų galimybių įžvalgą, greitai ir lanksčiai reaguoja į aplinkos pokyčius ir aktyviai prisideda prie jų kūrimo.

ATSAKOMYBĖ – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ darbas grindžiamas atsakomybės už savo veiklą ir klientams teikiamų paslaugų kokybę principu, kuris yra svarbus vykdant įstaigos veiklą ir įgyvendinant projektus.

STIPRUS DARBUOTOJŲ KOLEKTYVAS – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ darbuotojų kolektyvo stiprumas grindžiamas pasitikėjimu ir pagarba kiekvienam kolektyvo nariui, dėmesiu jo tobulėjimui, asmenybės vystymuisi, asmeninėmis iniciatyvomis bei visų kolektyvo narių bendradarbiavimu ir kryptingu darbu siekiant bendrų tikslų.

EFEKTYVUMAS – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ dirba profesionaliai, o kiekvieno darbo vykdymas pagrįstas kokybės, operatyvumo ir optimaliausio galimo rezultato siekimu.

NE PELNO SIEKIMAS – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ veikla ir bendradarbiavimas su išoriniais partneriais pagrįstas operatyviu ir greitu aplinkosauginių problemų sprendimu, o ne pelno siekimu aplinkos apsaugos sąskaita ir dirbtinai keliamomis darbų kainomis neatsižvelgiant į būtinas sąnaudas.

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt