Leidiniai

2008 01 01

Automobilis ir aplinka

Parengė: Rapolas Liužinas, Vytautas Krušinskas, Tomas Labžentis, Audrius Naktinis
Recenzavo: Arūnas Čepelė, prof. Karolis Jankevičius
Leidinio išleidimo metai: 2008
Skaityti

ISBN: 978-9955-609-41-4
Automobilis-ir-aplinka_virselis-003-93e747debff1529b59677639191dae8c.jpg

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt