Publikacijos

2010 01 01

Efficiency of rye biomass on oil hydrocarbon biodegradation

Autorius (-iai): G. Giedraitytė, L. Kalėdienė, R. Liužinas
Publikuotas leidinyje: Linnaeus ECO-TECH'10
Publikavimo data: 2010 m.
Straipsnis: PDF


2010_efficiency_of_rye_biomass-001-ff0d2bca2c2bab2af6a57988ad54bfb7.jpg

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt