Įgyvendinti projektai

2014 09 09

Išsiurbto dumblo, valant Bevardžio ežerą, išvalymo nuo taršos naftos produktais darbai

Įgyvendinant projektą „Bevardžio ežero Lentvario mieste valymo (praeities taršos padarinių likvidavimo) darbai“, iš ežero buvo pašalinta 23503 m3 dumblo. 2014 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais išvalėme 9401,2 m3 užteršto dumblo.
Barvardis1-75cb1bd4cbad336c04b8f8528c2b77ad.jpg

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt