Įgyvendinti projektai

2015 05 14

Naftos produktais užterštos teritorijos Marijampolėje sutvarkymo darbai

Marijampolės m. katilinė skirta šiluminės energijos ir karšto vandens ruošimui miesto gyvenamiesiems bei administraciniams - gamybiniams pastatams. Iš UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ nuomotame 0,12 ha dydžio plote, UAB „Šulinys“ nuo 1996 m. vykdė nebetinkamų naudoti naftos produktų (naftos produktų atliekų) surinkimo, rūšiavimo, parengimo išvežimui perdirbėjams bei kt. atliekų tvarkytojams būdingą veiklą. 2005 m. UAB „Šulinys“ iškėlus bankroto bylą šioje teritorijoje liko dideli kiekiai įvairių naftos produktų atliekų. Naftos produktai ir ištirpinti aromatiniai angliavandeniliai per ilgesnį nei 10 metų laikotarpį įsigėrė į gruntą, ir net pasiekė gruntinius vandenis.

Užterštos teritorijos valymo darbai buvo pradėti nuo naftos produktais užteršto grunto ir vandens, susikaupusio šachtiniuose šuliniuose bei juos jungiančiuose požeminiame vamzdyne, išsiurbimo – išplovimo. Naftos produktais užterštas gruntas, vandens separatorių tepaluotas vanduo bei dumblas esantis šachtiniuose šuliniuose ir vamzdynuose sudarė 25,5 t. Tvarkymo darbų metu iškasta ir išvežta į VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Jonavos gamybinę bazę utilizavimui 555,74 t stipriai ir vidutiniškai užteršto grunto.

Valomoje teritorijoje susidarė ertmės, kurios buvo užpiltos švariu atvežtiniu gruntu. Užpylus švariu gruntu ir sutankinus duobes buvo papildomai vežamas ir pilamas augalinis sluoksnis. Užpiltos duobės sutrombuotos, teritorija išlyginta ir išplaniruota. Pabaigus pagrindinius užterštos teritorijos tvarkymo darbus atlikta jos topografinė nuotrauka ir paimti kontroliniai mėginiai atvežtinio švaraus grunto patikrinimui. Rekultivuota sklypo teritorija užsėta daugiamečių žolių mišiniu.
P3200161-7b6fed30a315da21fc7c51ce4e6967d8.jpg

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt