Įgyvendinti projektai

2013 10 01

Buvusios raketinės bazės Gulbiniškių k. Užterštos teritorijos sutvarkymas

Buvusi raketinės bazė - tai iki 1993 metų buvusios TSRS ginkluotojų pajėgų raketinio diviziono (karinio dalinio Nr. 1635), 113 inžinerinio šaulių bataliono (karinio dalinio Nr. 11932) ir atskiro inžinerinio garnizono teritorija, kuri yra Gulbiniškių kaimo apylinkėse (Jonavos rajonas), dešiniajame Garšos upokšnio (kairysis Neries upės intakas) krante, Būdų miške.

Teritorijos tvarkymo metu buvo iškasta 6014,48 tonų naftos produktais užteršto grunto. Kasant užterštą gruntą, gruntinio vandens paviršiuje vietomis susidarydavo naftos produktų plėvelė. Jos šalinimui buvo naudojama asenizacijos mašinos, kurios nusiurbdavo vandenį su susidariusia naftos produktų plėvele. 20,64 m3 naftos produktais užteršto vandens buvo pristatyta į VšĮ „Grunto valymo technologijos" Jonavos skyrių kartu su 225,18 tonomis statybinio laužo atliekų.

Valomoje teritorijoje susidarė ertmės, kurios buvo užpiltos švariu atvežtiniu gruntu. Užpylus švariu gruntu duobes, buvo vežamas ir pilamas augalinis sluoksnis. Užpiltos duobės sutrombuotos, teritorija išlyginta ir suplaniruota.
P32732601-48ecc6a3313ee02550df3ea4ced78ee6.jpg

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt