Įgyvendinti projektai

2013 04 18

Bubių kaime užterštos teritorijos pesticidais, chemikalais sutvarkymo darbai

Baigti buvusio trąšų sandėlio Bubių kaime tvarkymo darbai, kurių metu buvo likviduota tarša bei sutvarkytos pavojingos atliekos.

Praeityje užteršta teritorija iki sutvarkymo darbų buvo apleista, joje buvo likę statinių pamatų fragmentų ir statybinio laužo krūvos. Teritorija buvo apaugusi žolėmis ir krūmynais. Atlikus ekogeologinius tyrimus nustatyta, kad teritorijoje esantis paviršinis gruntas yra užterštas pesticidais.

Tvarkymo metu iškasta ir išvežta utilizavimui 30,52 tonų pesticidais smarkiai užteršto grunto ir 166,7 tonų vidutiniškai užteršto grunto (iš viso 197,22 tonų grunto). Šalinant buvusių statinių fragmentus susidarė 904,40 tonų statybinių atliekų, kurios buvo išvežtos į UAB „Stiebas“ sąvartyną perdirbimui.

Iškasus užterštus plotus ir pabaigus valymo darbus išvalytas plotas buvo užpiltas švariu gruntu.
PB120009-c147459e2c32900387ab6b3393b0b4c2.jpg

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt