Įgyvendinti projektai

2016 12 12

Pirmieji (bandomieji) Lietuvoje upių atkarpų renatūralizavimo darbai baigti

Masinis upių tiesinimas labai pablogino buvusias natūralių upių bioįvairovės sąlygas, pakeitė Lietuvos hidrografinį tinklą, tradicinį kraštovaizdį. Todėl siekiant atkurti natūralesnes sąlygas vandens augalijai ir gyvūnijai, Aplinkos apsaugos agentūros iniciatyva įgyvendinant vieną iš projekto „Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – II dalis“ veiklų pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programą pirmą kartą Lietuvoje pradėtas įgyvendinti ištiesintų upių atkarpų renatūralizavimo projektas panaudojant gamtinei aplinkai artimas priemones (medžių rąstus, akmenis, žabinius ir pan.). Renatūralizacija – tai artimų natūraliai gamtinei aplinkai sąlygų dirbtinis atkūrimas ištiesintuose upeliuose. Šio iššūkio ėmėsi VšĮ „Grunto valymo technologijos“ kartu su jungtinės veiklos partnere UAB „Hidrum“. Talkinant kitiems specialistams projektui vadovavo ir jo eigą koordinavo VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Projektų rengimo skyriaus vedėjas Justas Samosionokas, kliūčių įrengimo darbus vykdė UAB „Hidrum“ komanda, vadovaujama Dariaus Šapkausko, kuri sudėtingomis hidrometeorologinėmis sąlygomis sėkmingai realizavo šį eksperimentinį projektą.
 
Pagrindinis projekto tikslas – ištiesintose upėse įrengti priemones morfologinių ir ekologinių sąlygų atkūrimui ir parengti upių renatūralizavimo rekomendacijas. Pirmajame eksperimentinio projekto vykdymo etape buvo atrinkta dešimt renatūralizuotinų upių atkarpų, iš kurių trijose – Vašuokos (Panevėžio r.), Viešintos (Kupiškio r.) ir Vyžuonos (Rokiškio r.) iki 1 km ilgio upių atkarpose įrengtos kliūtys iš bioinžinerinių priemonių: akmenų, rąstų, akmenų metinių, žabinių ir pan. Projeko įgyvendinimo metu susidurta su kai kurių žemės sklypų savininkų, kurių sklypai ribojasi su renatūralizuotomis upių atkarpomis, melioracijos sistemas prižiūrinčių suinteresuotų institucijų atstovų nepasitenkinimu. Nemažai pastangų siekiant užsibrėžto tikslo pareikalavo ne tik upių atkarpų renatūralizacijos projektų derinimas ir optimalių sprendimų paieškos tarp skirtingų suinteresuotų šalių, bet ir vandens lygių pokyčiai, kintančios meteorologinės ir litologinės sąlygos, upių dugno nelygumai.
 
Naudotos renatūralizavimo priemonės suformuoja tėkmės ir gruntų įvairovę. Taip susidaro sąlygos gyventi ir daugintis įvairesnėms žuvų ir vandens bestuburių rūšims bei didesniam jų skaičiui. Susidariusios įdubos ir tarpai tarp akmenų suteikia naujas buveines vabzdžiams, tinkamą pagrindą, prie kurio jie galėtų prisitvirtinti. Įrengus kliūtis susidaro tinkamos sąlygos jautresnių, deguoniui reiklesnių vandens organizmų rūšių įsikūrimui ir gyvavimui, įvairesnės tampa upių vandens tėkmės.
 
Šių metų lapkričio 23 d. buvo suorganizuota išvyka prie renatūralizuotų Vašuokos ir Viešintos upių atkarpų, kurios metu Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Nacionalinės žemės tarnybos, Kupiškio rajono savivaldybės, Aleksandro Stulginskio universiteto, žiniasklaidos atstovams, vietinės bendruomenės nariams buvo pristatytos įrengtos priemonės, aptartos projekto vykdymo metu iškilusios problemos, galimi jų sprendimo būdai.
 
Šio projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis ir gauti rezultatai leis ateityje geriau įvertinti teisinius, technologinius ir projektinius upių renatūralizavimo aspektus gerinant Lietuvos upių būklę.DSC064522-72e5487f32606b8fe28815c5bada6a44.jpg

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt