Leidiniai

2008 01 01

Naftos ir kitų aplinką teršiančių medžiagų biodegradacija

Moksliniai redaktoriai ir sudarytojai: Prof. dr. Karolis Jankevičius, Rapolas Liužinas, Mykolas Mikalajūnas
Autoriai: Prof. dr. Karolis Jankevičius, dr. Vytautas Bernadišius, Antanas Didžiapetris, prof. Lilija Kalėdienė, Rapolas Liužinas, dr. Algimantas Paškevičius ir kiti.
Knygos išleidimo metai: 2007
Turinys

ISBN: 978-9955-609-32-2
KN Biodegradacija1-6695c008535fda99f0699991e104c669.jpg

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt