Leidiniai

2008 01 01

Aplinkos biologinis valymas

Moksliniai redaktoriai ir sudarytojai: Prof. dr. Karolis Jankevičius, Rapolas Liužinas
Autoriai: Prof. dr. Karolis Jankevičius, prof. Lilija Kalėdienė, Rapolas Liužinas, prof. Albinas Lugauskas, dr. Algimantas Paškevičius, Mečislovas Kmita, dr. Valerijus Rašomavičius, Antanas Didžiapetris ir kiti
Knygos išleidimo metai: 2003
Pratarmė   Turinys

ISBN: 9955-609-00-1

Įsigijimo kaina:
Fiziniam asmeniui 1,40 Eur
Juridiniam asmeniui 2,90 Eur
KN aplinkos valymas-2dd178e82630dff350a597851fb89046.jpg

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt