Leidiniai

2008 01 01

Mažosios nuotekų valyklos gyvenamosiose vietovėse (antras papildytas leidimas)

Sudarytojas: Doc. dr. Edmundas Levitas
Antro papildyto leidimo atskirus skyrius parengė: Vytautas Bernadišius, Rapolas Liužinas, prof. Algirdas Matuzevičius ir kiti.
Redakcinė metodinė kolegija: Vytautas Bernadišius, Dr. Rimantas Budrys, Konstantinas Iljasevičius, Prof. dr. Karolis Jankevičius, Juozas Kriščiūnas (sekretorius), Rapolas Liužinas (pirmininkas)
Knygos išleidimo metai: 2003
Turinys  Pratarmė

ISBN: 9955-609-15-X

Įsigijimo kaina:
Fiziniam asmeniui 0,50 Eur
Juridiniam asmeniui 0,50 Eur
Nuotekos-naujas virselis paruostas-4d0faba7383ba531a3f5014d916cc164.jpg

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt