Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją atsakinga administratorė Giedrė Kulvičienė. Tel.: +370 656 57152

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt