Apie mus ir mūsų veiklą


Įstaigos veiklos kryptys:
  • Dirvožemio, grunto, vandens ir vandens telkinių, užterštų organinės kilmės teršalais, valymas;
  • Valymo technologijų kūrimas bei tobulinimas;
  • Eksperimentinė veikla, susijusi su naujų, organinius teršalus oksiduojančių, mikroorganizmų paieška, jų panaudojimu aplinkai valyti;
  • Taršos židinių, jų apimties ir pavojingumo aplinkai laipsnio nustatymas, išaiškinimas ir tyrimas;
  • Techninių sprendimų ir projektų taršai lokalizuoti ir likviduoti parengimas ir įdiegimas;
  • Vandens telkinių renovacijos ir užterštų teritorijų išvalymo projektų rengimas;
  • Ekologinis visuomenės švietimas, ekologinės literatūros rengimas ir leidyba, ekologinės savimonės ugdymas.
Dirvožemio, grunto, dumblo, vandens užteršto naftos angliavandeniliais valymo aikštelės veikia Jonavoje ir Klaipėdoje, veikė Kaune, Vilniuje, Panevėžyje. Per daugiau nei 15-os metų veiklos laikotarpį buvo išvalyta virš 140 000 tonų užteršto dirvožemio, grunto, dumblo, vandens, biodegraduota virš 4 000 tonų naftos angliavandenilių patekusių į aplinką ir tuo išvengta žalos gamtai, kuri būtų siekusi virš 500 mln. Lt.

18 įstaigos atliktų eksperimentinių darbų biotechnologijos, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos srityse pripažinta išradimais ir gauti Lietuvos Respublikos Patentai, 6 įstaigos darbuotojų darbai patentuoti Rusijos Federacijoje.

Dalyvavome šalies ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Baltarusijoje. Vykdome ir remiame ekologinio švietimo projektus.

VšĮ „Grunto valymo technologijos" pasiekimai aplinkosaugoje įvertinti daugeliu specialių prizų, geriausio Lietuvos Metų Gaminio diplomais ir aukso medaliais, Vokietijos gamtos mokslų akademijos didžiuoju sidabro kryžiumi. 5 įstaigos darbuotojams Lietuvos pramoninkų konfederacija suteikė Profesijos riterio vardą.Galerija

p5230321_1285-f66e14433fdcd2e0d9714cfbc36e9c65.JPG
p5230323_4401-c3b3647b39ca45541189c93135090cf9.JPG
pc107273_8499-ef56122735e39e8434f4f76f3dfd8533.JPG
traktoriai-kl0001_2246-0a05be21ddef07e1796eb7b9c28813af.JPG
p5020023_7751-8ec6ae606480cee552201176f7ee1b67.JPG
pb097013_7455-df128f063301e373d9aaadf02bc14bad.jpg

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt